جهاد تبیین در گام دوم انقلاب
عمومی و فرهنگی
4

1402 نفر 6 ساعت
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
عمومی و فرهنگی
5

129 نفر 20 ساعت
پرسش ها و پاسخ های اعتقادی
عمومی و فرهنگی
4

149 نفر 28 ساعت

جدیدترین دوره‌های آموزشی آفلاین

کانون ارزیابی
1 جلسه
5

23 نفر 72 ساعت

35,000,000 ریال

کانون ارزیابی
1 جلسه
4

14 نفر 72 ساعت

35,000,000 ریال

توسعه شایستگی
8 جلسه
5

7 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

کانون ارزیابی
1 جلسه
4

23 نفر 72 ساعت

35,000,000 ریال

عمومی و فرهنگی
15 جلسه
4

18 نفر 6 ساعت

1,000,000 ریال

عمومی و فرهنگی
30 جلسه
4

149 نفر 28 ساعت

1,000,000 ریال

عمومی و فرهنگی
22 جلسه
5

129 نفر 20 ساعت

1,000,000 ریال

عمومی و فرهنگی
14 جلسه
5

18 نفر 8 ساعت

1,000,000 ریال

جدیدترین دوره‌های آموزشی آنلاین

توسعه شایستگی
1403/04/30
5

45 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/04/30
5

10 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/01
4

32 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/01
4

5 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/03
5

34 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/06
4

27 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/06
5

6 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

توسعه شایستگی
1403/05/07
4

29 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021

دوره‌های آموزشی در حال ثبت نام

دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
تاریخ شروع: 1403/04/30 مهلت ثبت نام: 1403/04/30
تاریخ پایان: 1403/04/31 ظرفیت: 25
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
سیاست گذاری و سیاست پژوهی
تاریخ شروع: 1403/04/30 مهلت ثبت نام: 1403/04/30
تاریخ پایان: 1403/04/31 ظرفیت: 60
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
مدیریت مشارکتی
تاریخ شروع: 1403/05/01 مهلت ثبت نام: 1403/05/01
تاریخ پایان: 1403/05/02 ظرفیت: 38
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
تفکر استراتژیک
تاریخ شروع: 1403/05/01 مهلت ثبت نام: 1403/05/01
تاریخ پایان: 1403/05/02 ظرفیت: 65
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
مهارتهای نفوذ و تاثیر گذاری
تاریخ شروع: 1403/05/03 مهلت ثبت نام: 1403/05/06
تاریخ پایان: 1403/05/03 ظرفیت: 36
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
مدیریت تضاد بین فردی
تاریخ شروع: 1403/05/06 مهلت ثبت نام: 1403/05/07
تاریخ پایان: 1403/05/06 ظرفیت: 43
2,520,000 ریال