جدیدترین دوره‌های آموزشی آفلاین

جدیدترین دوره‌های آموزشی آنلاین


131 نفر 8 ساعت

7,200,000 ریال

6,400,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021

گروه‌های آموزشی توسعه شایستگی مدیران

دوره‌های آموزشی در حال ثبت نام