جدیدترین دوره‌های آموزشی آفلاین

1 جلسه
5

79 نفر 8 ساعت

رایگان

جدیدترین دوره‌های آموزشی آنلاین

2,400,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 08338253801

گروه‌های آموزشی توسعه شایستگی مدیران

دوره‌های آموزشی در حال ثبت نام

دوره آموزشی آنلاین
عمومی و فرهنگی
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ شروع: 1403/03/01 مهلت ثبت نام: 1403/02/31
تاریخ پایان: 1403/03/02 ظرفیت: 161
2,400,000 ریال