1402/12/05

اطلاعیه

کاربر گرامی

از آنجا که ملاک ورود به پنل کاربری از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، شماره همراه است، لذا اطلاعات مربوط به فعالیت در سامانه، خرید دورهها و صدور گواهینامه تنها به نام کاربری ثبت خواهد شد که شماره همراه به او تعلق دارد.

فایل ها

شاخص ها

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 02142501000