جدیدترین دوره‌های آموزشی آفلاین

1,000,000 ریال

2 جلسه
5

0 نفر 8 ساعت

1,300,000 ریال

5 جلسه
5

65 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

1,000,000 ریال

19 جلسه
4

154 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

1,000,000 ریال

11 جلسه
5

81 نفر 8 ساعت

1,000,000 ریال

6 جلسه
5

550 نفر 6 ساعت

1,000,000 ریال

جدیدترین دوره‌های آموزشی آنلاین

1402/12/15
4

56 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

1402/12/19
5

56 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

1402/12/20
4

81 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

1402/12/20
4

33 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

2,520,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021

دوره‌های آموزشی در حال ثبت نام

دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
شهروندی سازمانی
تاریخ شروع: 1402/12/19 مهلت ثبت نام: 1402/12/19
تاریخ پایان: 1402/12/19 ظرفیت: 144
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: 1402/12/20 مهلت ثبت نام: 1402/12/20
تاریخ پایان: 1402/12/21 ظرفیت: 119
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
تاریخ شروع: 1402/12/20 مهلت ثبت نام: 1402/12/22
تاریخ پایان: 1402/12/22 ظرفیت: 167
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
تاریخ شروع: 1402/12/22 مهلت ثبت نام: 1402/12/22
تاریخ پایان: 1402/12/22 ظرفیت: 132
2,520,000 ریال