جدیدترین دوره‌های آموزشی آفلاین

1,000,000 ریال

5 جلسه
4

64 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

1,000,000 ریال

19 جلسه
4

154 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

1,000,000 ریال

11 جلسه
5

46 نفر 8 ساعت

1,000,000 ریال

رایگان

6 جلسه
4

539 نفر 6 ساعت

1,000,000 ریال

جدیدترین دوره‌های آموزشی آنلاین

2,520,000 ریال

1402/12/13
4

42 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

1402/12/15
5

47 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

1402/12/19
5

47 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

1402/12/20
4

70 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

2,520,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021

دوره‌های آموزشی در حال ثبت نام

دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
توسعه پایدار و نقش افراد جامعه
تاریخ شروع: 1402/12/12 مهلت ثبت نام: 1402/12/12
تاریخ پایان: 1402/12/12 ظرفیت: 154
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
سازمان ها و مسئولیت اجتماعی
تاریخ شروع: 1402/12/13 مهلت ثبت نام: 1402/12/13
تاریخ پایان: 1402/11/14 ظرفیت: 158
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
هدایت و رهبری در سازمان‌ها
تاریخ شروع: 1402/12/15 مهلت ثبت نام: 1402/12/15
تاریخ پایان: 1402/12/16 ظرفیت: 153
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
شهروندی سازمانی
تاریخ شروع: 1402/12/19 مهلت ثبت نام: 1402/12/19
تاریخ پایان: 1402/12/19 ظرفیت: 153
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: 1402/12/20 مهلت ثبت نام: 1402/12/20
تاریخ پایان: 1402/12/21 ظرفیت: 130
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
تاریخ شروع: 1402/12/22 مهلت ثبت نام: 1402/12/22
تاریخ پایان: 1402/12/22 ظرفیت: 143
2,520,000 ریال