محمدعلی برزنونی

6 دوره 299 فراگیر 0 گواهینامه
مدرک تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی:
4.3 از 27 رای ثبت شده
گواهینامه های صلاحیت تدریس
حیطه دارای صلاحیت شماره گواهینامه تاریخ صدور تاریخ اعتبار

دوره های آموزشی محمدعلی برزنونی

دوره آموزشی آفلاین
مدیران
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
تاریخ شروع: نامحدود مهلت ثبت نام: نامحدود
تاریخ پایان: نامحدود
1,500,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام - مدیر...
تاریخ شروع: 1402/11/01 مهلت ثبت نام: 1402/11/01
تاریخ پایان: 1402/11/01 ظرفیت: 200
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی
تاریخ شروع: 1402/11/16 مهلت ثبت نام: 1402/11/16
تاریخ پایان: 1402/11/18 ظرفیت: 132
3,780,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
اصول راهبردی در حمایت از آثار فکری - مدیران پ...
تاریخ شروع: 1402/12/08 مهلت ثبت نام: 1402/11/29
تاریخ پایان: 1402/12/08 ظرفیت: 150
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (مدیران سیاسی)
تاریخ شروع: 1402/12/08 مهلت ثبت نام: نامحدود
تاریخ پایان: 1402/12/09 ظرفیت: 33
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
مدیران
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
تاریخ شروع: 1402/12/20 مهلت ثبت نام: 1402/12/22
تاریخ پایان: 1402/12/22 ظرفیت: 167
5,040,000 ریال