الهام كریمی اصل

6 دوره 466 فراگیر 0 گواهینامه
مدرک تحصیلی: دکتری رشته تحصیلی:
4.35 از 295 رای ثبت شده
گواهینامه های صلاحیت تدریس
حیطه دارای صلاحیت شماره گواهینامه تاریخ صدور تاریخ اعتبار

دوره های آموزشی الهام كریمی اصل

دوره آموزشی آفلاین
شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: نامحدود مهلت ثبت نام: نامحدود
تاریخ پایان: نامحدود
رایگان
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
تاریخ شروع: 1402/11/25 مهلت ثبت نام: 1402/11/25
تاریخ پایان: 1402/11/25 ظرفیت: 130
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: 1402/12/20 مهلت ثبت نام: 1402/12/20
تاریخ پایان: 1402/12/21 ظرفیت: 87
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
اصول تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: 1402/11/02 مهلت ثبت نام: 1402/11/02
تاریخ پایان: 1402/11/03 ظرفیت: 145
5,040,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
تاریخ شروع: 1403/02/03 مهلت ثبت نام: 1403/02/03
تاریخ پایان: 1403/02/03 ظرفیت: -19
2,520,000 ریال
دوره آموزشی آنلاین
توسعه شایستگی
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
تاریخ شروع: 1403/02/23 مهلت ثبت نام: 1403/02/23
تاریخ پایان: 1403/02/24 ظرفیت: 34
5,040,000 ریال