1402/12/08

نشست تخصصی

برگزاری نشست تخصصی با موضوع:
«مردم، نرم افزار امامین انقلاب برای حل مشکلات کشور»
👤 سخنران: دکتر حسن رحیم پور ازغدی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی🗓️ زمان: چهارشنبه 9 اسفندماه 1402🕘 ساعت: 12/30 تا 14/30🔗 لینک حضور: ltms.smtc.ac.ir

فایل ها

شاخص ها

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 02142501000